BC15 | Mixer

ELBERG BC15

ELT's BC15 er en meget alsidig, men samtidig kompakt mixer i 19"-modulopbygning, der muliggør konfigurering med op til 12 balancerede stereo- eller monomoduler. Dens tekniske specifikationer og faciliteter gør den til et fremragende værktøj i situationer, hvor der stilles krav til ekstrem god lydkvalitet, uden at der tages for meget af den dyrebare plads (48,3x45 cm). I dag har de fleste lydsystemer mere end 2 spor, hvorfor SERIES 15 er udstyret med 4 balancerede og 4 ubalancerede udgange. De balancerede udgange kan forsynes med transformatorer, som direkte kan drive en lokalradios APL. Pulten er udstyret med 2 stereo- og 1 mono send- og retursystem (ubalancerede).


Der kan leveres 2 hovedtyper indgangs moduler, som kan placeres vilkårligt i pultens 12 indgangssokler. Stereo modulet indeholder 2 balancerede og 2 ubalancerede linjeindgange, hver med sin gainkontrol, hvilket gør det muligt at have 2 stereomaskiner koblet på èn indgang og så vælge mellem dem med en trykknap. Det er forsynet med omskifter for venstre, højre, mono eller stereo, 2 bånds tonekontrol samt mulighed for fasevending af højre kanal. Mono modulerne er udstyret med en balanceret mikrofon- og en balanceret linje indgang med hver sin gain kontrol og kan som ekstraudstyr leveres med balanceret send og retur insert. De indeholder 3 bånds tonekontrol med sweep på mellemtonen samt 80 Hz “trinfilter”. Mikrofon indgangene kan ved et tryk på en knap forsynes med 48 V Phantom power til kondensatormikrofon. Begge typer moduler indeholder derudover MUTE, PFL (pre fader listen), BAL/PAN samt routing til udgange 1-2 og/eller 3-4. Ved alle trykknapper er en LED (lysdiode) placeret, hvilket giver et hurtigt overblik over mixerens indstilling.


Tydelige LED-metre placeret ved faderne viser kanalens indgangsniveau før fader. 4 stk. 15-segment LED-metre på master modulet viser pultens udgangsniveau og 5 stk. 5-segment LED-metre viser send systemernes udgangsniveau.


Til pladespiller findes en indbygget RIAA forstærker, hvis udgange kan tilsluttes vilkårlige linje indgange i pulten. Indbygget “UNMUTE” system kan fjernbetjene “ON/OFF” for mikrofoner eller linjer. Som fadere anvendes højkvalitets 100 mm ledende plast typer (Penny & Giles som ekstraudstyr). Indbygget kondensatormikrofon for talk back til sends eller master out. Indbygget tonegenerator for kalibrering af tilsluttet udstyr. Hovedtelefon udgang med separat volumen kontrol. To balancerede stereo monitor indgange for kontrollytning fra master maskiner eller tuner.


Mange steder i mixeren er der anvendt “jumpere”, som gør det muligt at skræddersy visse funktioner efter personlig smag. BC-versionen er primært til broadcast anvendelse, mens EC-versionen (EditorControl) er beregnet til tilslutning til eksternt redigeringsudstyr, hvorved samtlige fadere og “MUTES” kan styres eksternt.


For at begrænse støj mest muligt er alle ELBERG mixere forsynet med separat strømforsyning. Modulopbygningen giver en høj grad af servicevenlighed, ligesom anvendelse af forgyldte konnektorer sikrer lang holdbarhed.

Specifikationer:

Generelt:

Frekvensgang:

15 Hz til 40 kHz ±0,5 dB

Harmonisk forvrængning:

≤ 0,05% (+10 dBu ud)

Kanalseparation:

> 70 dB

Støj (EIN):

Mikrofonindgang:

-129,5 dBA (Rin = 200 Ohm)

Linjeindgang:

-86 dBA (Rin = 0 Ohm)

Udgange, alle fadere lukket:

≤ -95 dB

Udgange, alle fadere åbne:

≤ -91 dB

Overhøring:

> 76 dB

Equalizer:

Øvre:

±15 dB shelving @ 10 kHz

Mellem:

±15 dB (Q=1) @ 100 Hz-9 kHz

(kun monomoduler)

Nedre:

±15 dB shelving @ 100 Hz

Højpasfilter:

80 Hz, 12 dB/oktav - andre frekvenser kan defineres efter ønske

Tonegenerator:

1 kHz, forvrængning ≤ 0,5%

Talkback

electret kondensatormikrofon - kan fjernaktiveres

Mastermetre:

4 stk. 15-segment LED

(PPM - begrænset 'Nordic Scale')

Monomodul:

1 stk. 5-segment LED

Stereomodul:

2 stk. 5-segment LED

Effektmodul:

5 stk. 5 segment LED

Alle er PPM (Peak Program Meter ) '0 dB' = 0,775 V

Strømforsyning:

ekstern 19" - 2U

Dimensioner:

bredde = 19" (483 mm),

dybde = 10U (450 mm),

højde = 195 mm (bagest), 60 mm (forrest)

Indgange [maks. ind]:

Monomodul:

Mikrofongain:

+20 til +70 dB, bal., 1,2 kOhm, XLR

[+2 dBu]

Linjegain:

±15 dB, bal., 22 kOhm, XLR [+22 dBu]

Stereomodul:

Linje 1-gain

±15 dB, bal., 22 kOhm, XLR [+22 dBu]

Linje 2-gain

±15 dB, ubal., 22 kOhm, phono [+22 dBu]

Effektretur

(2 stereo, 1 mono):

gain +6 til +21 dB (nom. +10 dB), ubal., 22 kOhm, phono [+12 dBu]

Ext. monitorgain (2 stereo):

0 dB, bal., 22 kOhm, XLR [+22 dBu]

Grammofongain (stereo):

36,5 dB (1 kHz), ubal., 47 kOhm, phono [-17 dBu]

Udgange

Linje (2 stereo):

bal., XLR

Linje (2 stereo)

ubal., phono

Effektsend

(2 stereo, 1 mono):

ubal., phono

Monitor:

ubal., phono

Grammofon:

ubal., phono

Talkback:

ubal., phono

Pre Fader Listen (stereo):

ubal., phono

Hovedtelefon:

ubal., stereojack

Alle udgange:

maks. ud = +22 dBu i 600 Ohm eller mere (alle balanceringer kan foretages via transformer)

0 dBu = 0,775 V. Alle XLR-stik er koblet efter IEC 268-12 (1=GND, 2=VARM, 3=KOLD).


ELBERG SERIES 15 overholder på alle væsentlige punkter de nordiske radiofoniers normblade N9 og N10 (4. udgave). Andre specifikationer efter ønske.

Billeder fra DR's RadioContinuity i Radiohuset, Rosenørns Allé 22 i København før funktionen blev flyttet til DR Byen i januar 2008.
Herfra blev DR's radioafvikling styret, inden programmerne blev distribueret videre til senderne.
Pultenes effektmoduler var udskiftet med et styringsmodul til automatisk programstart. Hvert FM-program havde hver sin BC15-pult.
Ved flytningen af RadioContinuity til DR Byen blev pultene afløst af andre systemer.