Rodekassen    


 

HP2A er en hovedtelefonforstærker med to udgange og separat volumenkontrol.


 

Specifikationer
 
Frekvensområde:
Harmonisk forvrængning:
Støj (EIN):
 

10 Hz-100 kHz (-1 dB)
< 0,01 % (+20 dBu ud)
-104 dB (-107 dBA) @ maks. volumen

Indgangsimpedans:

 

10 kΩ elektronisk balanceret
Udgangsimpedans:
15 Ω
Maksimum ud:

 

+23 dBu i 600 Ω eller mere

 

Pris: 1.200 kr. + moms
 
   


 

DIRTYCOMP er en linjekompressor med faste indstillinger, der gør den velegnet til både direkte- og parallel komprimering. Den giver en ’snavset’, 1176-agtig lyd og er velegnet til trommer, vokal, guitar, bas mm. Ind- og udgange er balancerede.


 

Specifikationer
 

Støj:

 

- 86 dBA

Attack:

 

10 ms

Release:

 

57 ms


Ind dBu


Ud dBu
 

 


- 40 -15  

 

   
- 30 - 4  

 

   
- 20 + 5  

 

   
- 10 + 8  

 

   
0 + 10  

 

   
+ 10 + 11  

 

   

 

Pris: 1.200 kr. + moms
 
   

 

RIAA3-BA er en RIAA-forstærker, som konverterer signalet fra en pladespiller til et frekvenskorrigeret balanceret linjesignal.

 

Specifikationer
 

Frekvensgang:

 

18 Hz til 54 kHz (- 1 dB)

Indgangsimpedans:

 

47 kOhm/47 pF (Moving Magnet)

Gain:

 

@ 1 kHz: 51,5 dB

Maks. ud:

 

+ 24 dBu (12,3 V)

Udgangsimpedans:

 

47 Ohm
Afvigelse fra RIAA-kurve:

 

maks. 0,2 dB
Forvrængning:

 

@ +10 dBu ud (20 Hz-20 kHz): 0,03 %
Støj:

 

- 94,1 dBA under 10 mV ind
Kanalseparation:

 

@ 1 kHz: 66 dB

 

Pris: 1.500 kr. + moms
 
   

 

LD1 er en linedriver/extender for tilslutning af guitarer eller andre instrumenter med pickupper. Signalet konverteres til et lavimpedant ubalanceret signal (’OUT’ på forpladen) –
typisk til en instrumentforstærker samt et transformatorbalanceret signal (XLR) til mixer eller anden linjeindgang. Sidstnævnte er galvanisk adskilt fra indgangen og har justerbar gain fra 6-22 dB.


 

Specifikationer
 

Støj:

 

@ min. gain: -99,8 dBA

Støj:

 

@ maks. gain: -99,2 dBA

Frekvensgang:

 

10 Hz til 140 kHz @ maks. gain

Indgangsimpedans:

 

2 MOhm

 

Pris: 1.800 kr. + moms
 
   

 

SSL ALT-SW er en relæboks for tilslutning til en SSL 4000E mixers ALT-omskifter og giver dermed mulighed for at aktivere et tredje højttalersæt (ud over de bestående MAIN og MINI). Kan også benyttes med enhver anden afbryder/omskifter som omskifter for to balancerede eller ubalancerede linjesignaler. Leveres med ekstern strømforsyning.


 

 

 

Pris: 1.200 kr. + moms